(1)
Tatár, J. Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík, Martina Kubealaková: Samota a Osamelosť (vo vybraných Textoch Slovenskej Umeleckej literatúry), Krakov 2013. CLit 2021, 9.