(1)
Krnová, K. Próza Prvej Polovice 70. Rokok 20 storoča V Dobowej literáturovednej Reflexii. CLit 2021, 9.