(1)
Jančovič, I. Politický Diskurz a Literatúra: Angažovanosť, Konformista, Spor (na príklade Slovenskej prózy R. 1948-1956). CLit 2021, 9.