(1)
Jakubík, H. Politikum V Prozaickej Tvorbe Jonáša Záborského. CLit 2021, 9.