(1)
Tatár, J. Krčméryho Politikum Ako Nemenná Koncepcia V publicistických, Kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách. CLit 2021, 9.