(1)
Pršova, E. Druhý život folklórnych Simbolov Sveta a Tmy V Modernej Slovenskej rozprávke. CLit 2021, 9.