(1)
Krupowies, W. OSTATNIA PRZEMIANA POETY. PÓŹNA STAROŚĆ W TWÓRCZOŚCI MIŁOSZA. CLit 2020, 11, 411-422.