[1]
Urbanová, E. 2021. Zuzana Bariaková.: Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež. Ostrava 2012. Conversatoria Litteraria. 9, IX (lis. 2021).