[1]
Tatár, J. 2021. Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík, Martina Kubealaková: Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry), Krakov 2013. Conversatoria Litteraria. 9, IX (lis. 2021).