[1]
Tatár, J. 2021. Literárne variácie samoty a osamelosti. Editorky: Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková. Autor predhovoru: Henrich Jakubík. Krakov 2013. Conversatoria Litteraria. 9, IX (lis. 2021).