[1]
Krnová, K. 2021. Próza prvej polovice 70. Rokok 20 storoča v dobowej literáturovednej reflexii. Conversatoria Litteraria. 9, IX (lis. 2021).