[1]
Jančovič, I. 2021. Politický diskurz a literatúra: angažovanosť, konformista, spor (na príklade slovenskej prózy r. 1948-1956). Conversatoria Litteraria. 9, IX (lis. 2021).