[1]
Tatár, J. 2021. Krčméryho politikum ako nemenná koncepcia v publicistických, kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách. Conversatoria Litteraria. 9, IX (lis. 2021).