[1]
S. Przęczek-Kisielak, „Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399-1418”, CLin, nr 12, s. 195–226, grudz. 2018.