[1]
N. Majchrzak, „Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w aspekcie psychologicznym w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa”, CLin, nr 15, grudz. 2023.