[1]
A. Kijak, „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Język trzeciego tysiąclecia XII. Język na pograniczach komunikacji»”, CLin, nr 14, grudz. 2022.