[1]
M. Klauze-Garbowska, „O języku biegaczy nieprofesjonalnych: Agnieszka Kijak, Leksyka i frazeologia socjolektu biegaczy nieprofesjonalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2022, ss. 296”, CLin, nr 14, grudz. 2022.