[1]
H. Krasowska, „Język odziedziczony a język przodków na pograniczach”, CLin, nr 14, grudz. 2022.