[1]
J. Klausa-Wartacz, „Obrazy zesłania – «Poezje» Tadeusza Łady-Zabłockiego”, CLin, nr 14, grudz. 2022.