Klauze-Garbowska, M. (2022) „O języku biegaczy nieprofesjonalnych: Agnieszka Kijak, Leksyka i frazeologia socjolektu biegaczy nieprofesjonalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2022, ss. 296”, Conversatoria Linguistica, (14). doi: 10.34739/clg.2022.14.09.