Solecki, J. (2022) „Błędy w zapisie fonemów samogłoskowych języka polskiego”, Conversatoria Linguistica, (14). doi: 10.34739/clg.2022.14.06.