Krasowska, Helena. 2022. „Język Odziedziczony a język przodków Na Pograniczach”. Conversatoria Linguistica, nr 14 (grudzień). https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.03.