Klausa-Wartacz, Joanna. 2022. „Obrazy zesłania – «Poezje» Tadeusza Łady-Zabłockiego”. Conversatoria Linguistica, nr 14 (grudzień). https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.02.