Woźniak, P. W. (2018). Charakterystyka językowo-kompozycyjna recenzji na portalu Popkiller.pl. Conversatoria Linguistica, (12), 271–281. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialinguistica/article/view/770