Przęczek-Kisielak, S., Czekańska, K., Gałkowska, M., Karpeta, P., Milaniak, M., Oracz, K., Ptak, K., Sarnowska-Frank, A., & Stróżyk, M. (2018). Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399-1418. Conversatoria Linguistica, (12), 195–226. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialinguistica/article/view/766