Majchrzak, N. (2023). Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w aspekcie psychologicznym w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa. Conversatoria Linguistica, (15). https://doi.org/10.34739/clg.2023.15.03