Krasowska, H. (2022). Język odziedziczony a język przodków na pograniczach. Conversatoria Linguistica, (14). https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.03