Klausa-Wartacz, J. (2022). Obrazy zesłania – "Poezje" Tadeusza Łady-Zabłockiego. Conversatoria Linguistica, (14). https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.02