(1)
Stefanović, M. O Konceptualizacji pojęcia odličan W języku Serbskim: Analiza Synonimii I Budowy wewnętrznej Wyrazu. CLin 2023.