(1)
Majchrzak, N. Kształtowanie Kompetencji Komunikacyjnych W Aspekcie Psychologicznym W zarządzaniu bezpieczeństwem państwa. CLin 2023.