(1)
Żywicka, B. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Z Cyklu „Języki słowiańskie W ujęciu socjolingwistycznym”. CLin 2022.