(1)
Kijak, A. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język Trzeciego tysiąclecia XII. Język Na Pograniczach komunikacji”. CLin 2022.