(1)
Wysoczański, W. Człowiek a Prawda. Paremiczne ukształtowanie Odniesień. CLin 2022.