(1)
Solecki, J. Błędy W Zapisie fonemów samogłoskowych języka Polskiego. CLin 2022.