(1)
Ristić, S.; Lazić-Konjik, I. Концепт ДОМОВИНА у српском језику (на системском материјалу). CLin 2022.