(1)
Krasowska, H. Język Odziedziczony a język przodków Na Pograniczach. CLin 2022.