(1)
Klausa-Wartacz, J. Obrazy zesłania – "Poezje" Tadeusza Łady-Zabłockiego. CLin 2022.