[1]
Przęczek-Kisielak, S., Czekańska, K., Gałkowska, M., Karpeta, P., Milaniak, M., Oracz, K., Ptak, K., Sarnowska-Frank, A. i Stróżyk, M. 2018. Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399-1418. Conversatoria Linguistica. 12 (grudz. 2018), 195–226.