[1]
Majchrzak, N. 2023. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w aspekcie psychologicznym w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa. Conversatoria Linguistica. 15 (grudz. 2023). DOI:https://doi.org/10.34739/clg.2023.15.03.