[1]
Klauze-Garbowska, M. 2022. O języku biegaczy nieprofesjonalnych: Agnieszka Kijak, Leksyka i frazeologia socjolektu biegaczy nieprofesjonalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2022, ss. 296. Conversatoria Linguistica. 14 (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.09.