1.
Słupek E, Makoś P, Kamiński M. Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD. CamSep [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 24 marzec 2023];10(2):52-63. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2044