Słupek, E., P. Makoś, i M. Kamiński. „Metodyka Oznaczania Sumarycznej zawartości inhibitorów Fermentacji Ciemnej Oraz monocukrów W Brzeczkach Fermentacyjnych Techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD”. Camera Separatoria, t. 10, nr 2, grudzień 2018, s. 52-63, https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2044.