Ziobrowski, P., M. Chutkowski, L. Zapała, i W. Zapała. „Analiza Retencji Wybranych Testowych związków Chemicznych W Kolumnie wypełnionej żelem Krzemionkowym Modyfikowanym Grupami Aminowymi”. Camera Separatoria, t. 10, nr 2, grudzień 2018, s. 43-51, https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2043.