Plata-Gryl, M., M. Momotko, i G. Boczkaj. „Badanie właściwości Adsorpcyjnych asfaltenów Z Wykorzystaniem Techniki odwróconej Chromatografii Gazowej”. Camera Separatoria, t. 10, nr 1, czerwiec 2018, s. 29-36, https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2042.