Piszcz, Paweł, i in. „Możliwość Zastosowania błękitu Metylenowego Jako Sensora Do Oznaczania całkowitego potencjału Antyoksydacyjnego W Odniesieniu Do rodników Hydroksylowych”. Camera Separatoria, t. 10, nr 1, czerwiec 2018, s. 17-28, https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2041.