[1]
E. Słupek, P. Makoś, i M. Kamiński, „Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD”, CamSep, t. 10, nr 2, s. 52–63, grudz. 2018.