[1]
P. Ziobrowski, M. Chutkowski, L. Zapała, i W. Zapała, „Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi”, CamSep, t. 10, nr 2, s. 43–51, grudz. 2018.