[1]
M. Plata-Gryl, M. Momotko, i G. Boczkaj, „Badanie właściwości adsorpcyjnych asfaltenów z wykorzystaniem techniki odwróconej chromatografii gazowej”, CamSep, t. 10, nr 1, s. 29–36, cze. 2018.