Ziobrowski, P., Chutkowski, M., Zapała, L. i Zapała, W. (2018) „Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi”, Camera Separatoria, 10(2), s. 43–51. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2043 (Udostępniono: 24 marzec 2023).