Plata-Gryl, M., Momotko, M. i Boczkaj, G. (2018) „Badanie właściwości adsorpcyjnych asfaltenów z wykorzystaniem techniki odwróconej chromatografii gazowej”, Camera Separatoria, 10(1), s. 29–36. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2042 (Udostępniono: 30 maj 2024).